loading

Show info

Upbean

BANGKOK | CHIANGMAI
THAILAND
02 102 1000 , BKK
webmaster@upbean.co.thบริษัทอัพบีนจำกัด

บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศ

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UploadImage


สนใจร่วมงานกับเรา

 
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. อายุ 21 – 28 ปี 
 3. รักงานบริการและงานขาย บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ตั้งใจ สนใจ และมีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน 
 5. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรได้
 6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้งในตำแหน่งดังนี้

Web Design

ลักษณะงาน

ออกแบบเว็บไซต์ตามแนวทาง Flat Design หรืออื่นๆตามเหมาะสม

จัดทำ Infographic เพื่อให้ประกอบการทำเนื้อหาบนเว็บไซต์และบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ความสามารถที่ควรจะ

มี Photoshop , Illustrator

กำลังศึกษา ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 


Graphic Design

ลักษณะงาน

จัดทำ Infographic เพื่อให้ประกอบการทำเนื้อหาบนเว็บไซต์และบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ออแบบสื่อโฆษณา

ความสามารถที่ควรจะมี

Photoshop , Illustrator

กำลังศึกษา ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 


กองบรรณาธิการ

ลักษณะงาน

สัมภาษณ์ เขียนบทความ ด้านการศึกษาลงในเว็บไซต์ AdmissionPremium.com ความสามารถที่ควรจะ

มี
ความละเอียดรอบคอบ การวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ

กำลังศึกษา ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านวารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสนใจด้านการทำเนื้อหาบนเว็บไซต์


นักการตลาดออนไลน์ Online Marketing

ลักษณะงาน

ติดต่อสื่อสารเพื่อทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามแผนงานการตลาดที่กำหนดไว้


ตัดต่อวิดีโอ  VDO Editor 

ลักษณะงาน

ผลิตสื่อโฆษณาสำหรับออนไลน์ รวมถึงสื่อวีดีโอ/ฟรีเซเตชั่น 


Account Executive

ลักษณะงาน

ติดต่อประสานงาน นำเสนอ Solution ด้าน IT กับภาครัฐและเอกชน


 

 

ติดต่อได้ที่ 02-1975935, 081-8939535
Email : webmaster@upbean.co.th